Me leverer med kvalitetsgaranti

Havsmak sine produkt skal til ei kva rtid væra den beste kvaliteten me kan levera i henhold til ideèn vår om "Det beste fra havet". Me tek kundeløftet vårt på alvor, og legg stor innsats gjennom heila året for å produsere og levera deretter. Om me ikkje klarar det, skal du ikkje betala for det du har kjøpt av oss.

Velg dei produkta du ønskjer, så får du inspisera produkta når me kjem på besøk for å levera sjømaten. Du betaler først ved levering når produkta er godkjent av dykk.